نمونه سوالات امتحانات نهایی 

+ نوشته شده توسط اعضای گروه در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 10:58 |
ساخت مواد
+ نوشته شده توسط اعضای گروه در یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ و ساعت 12:55 |
آشنایی با مواد
+ نوشته شده توسط اعضای گروه در یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 11:57 |
نکات آزمایشگاهی و کارگاهی
+ نوشته شده توسط اعضای گروه در یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 12:44 |

  آشنایی با رشته صنایع شیمیایی

+ نوشته شده توسط اعضای گروه در یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 11:31 |
مقالات

+ نوشته شده توسط اعضای گروه در یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 10:24 |
اخبار

+ نوشته شده توسط اعضای گروه در یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 10:20 |
بودجه بندی و طرح درس
+ نوشته شده توسط اعضای گروه در شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 11:2 |
بانک سوالات
+ نوشته شده توسط اعضای گروه در شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 10:55 |
مطالب
+ نوشته شده توسط اعضای گروه در یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ و ساعت 10:52 |